Ninna nanna, ninna oh! PDF Stampa E-mail
Scritto da salvatore   
Lunedì 04 Ottobre 2010 20:55

 

Ninna nanna, ninna oh!
Brano raccolto da Salvatore Mirabile
Rielaborazione testo e melodia di S. Mirabile
Tempo 1/1 - Trascrizione musicale del 30/6/96
Canto eseguito da mia nonna e da mio padre.

fa+    sol+  do+                 sol+                            do+  
Bottu,bottu,bottu, ntisi chiangiri u beddu picciottu,
       sol+                       do+        sol+                  do+
e ci dissi: picciottu chi hai? E ch'aviri...mi maritai.
            sol+                do+                    sol+                     do+   
Mi maritai cu l'erba buzzusa e m'asciutta' a mugleri fitusa.
          sol+                   do+         sol+                do+
Vitti lu mari tuttu nnirvatu, e si t' avissi maritatu!
        sol+                           do+                sol+                     do+
Quannu lu figliu avissi nnacatu chissa nenia avissi cantatu.

fa+ sol+do+             sol+           do+
Bo, bo, bo! dormi beddu e fai la vo'!
fa+ sol+do+             sol+           do+
bo, bo, bo! dormi beddu e fai la vo'!

         sol+                     do+         sol+               do+      
E si iddu nun voli durmiri, naticateddi avi ad-aviri.
         sol+                do+                  sol+                   do+
Ninna nanna, dormi iddu, quantu e' bravu quantu e' beddu
               sol+                   do+                  sol+              do+
quantu e saggiu stu picciriddu l'amu a ffari munacheddu!
         sol+                   do+          sol+                     do+
Munacheddu l'amu a ffari, munacheddu di san pasquali!

fa+ sol+do+                 sol+           do+
Bo, bo, bo! stu picciriddu a ccu lu do'?
fa+ sol+do+                 sol+           do+
bo, bo, bo! stu picciriddu a ccu lu do'?

        sol+              do+             sol+            do+    
Si lu dugnu a la befana si lu teni na settimana,
        sol+                do+             sol+            do+
si lu dugnu a l'omu niru si lu tenni n'annu ntiru

           sol+            do+                  sol+                do+
Dormi, dormi fai la nanna, figliu beddu di la mamma.
         sol+               do+            sol+        do+  
Si lu dugnu a mpari vanni si lu teni pi decianni.
         sol+                        do+         sol+               sol+
ma siccomu s'addummisciu, mi vo curcu puru iu.

fa+ sol+do+               sol+            do+
bo, bo, bo! stu picciriddu nun lu do'.
fa+ sol+do+              sol+            do+ 
bo, bo, bo! stu picciriddu nun lu do'.

Ultimo aggiornamento Venerdì 15 Ottobre 2010 20:25
 

Attivita Toto Mirabile
Powered by Joomla!. Designed by: ThemZa themes ntc hosting Valid XHTML and CSS.